บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 21 ล้านบาท โดยเริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าทางทันตกรรมและสินค้าที่เกี่ยวข้องในวงการทันตกรรมทุกชนิดให้แก่ หน่วยงานราชการ โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย และคลินิกทั่วประเทศ ณ วันนี้เป็นเวลากว่า 15 ปีแล้วที่บริษัทฯ ได้เติบโตขึ้นและรับใช้วงการทันตกรรมของไทยตลอดมา บริษัทฯ มีนโยบายในการนำเข้าเฉพาะสินค้าทันตกรรมคุณภาพสูง เพราะเราเชื่อว่าสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้ได้มาซึ่งงานทันตกรรมที่มีคุณภาพด้วย โดยในการคัดเลือกสินค้าทางทันตกรรมนั้น บริษัทฯ มีทีมงานนักวิชาการประกอบด้วย ทันตแพทย์และเภสัชกรเป็นที่ปรึกษาในการคัดเลือกสินค้าเข้ามาจำหน่าย สินค้าที่จำหน่ายทุกชนิดได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สำหรับวัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์ทันตกรรมที่บริษัทฯ นำเข้าและจัดจำหน่าย ครอบคลุมหลายสาขา ได้แก่

ทันตกรรมบูรณะ
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมรักษารากฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมปริทันต์
ทันตกรรมรากเทียม
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

           ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจทางทันตกรรมและการบริการหลังการขายในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพจากต่างประเทศมากมาย อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมัน สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี บราซิล เม็กซิโก ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่นและอิสราเอล เป็นต้น
ปัจจุบัน บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด ได้มุ่งเน้นการให้บริการครบวงจรแก่ลูกค้าเพื่อสร้างบริการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ ให้ความร่วมมือกับสถาบันทันตกรรมต่างๆ ทั้งทางภาครัฐและเอกชนในการจัดงานประชุมทางวิชาการ สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงเสมอมา คือ การคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะตัวแทนขายและเจ้าหน้าที่ให้บริการหลังการขาย ซึ่งจะเป็นผู้ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ

 
Copyright © By
VRP DENT Co.,Ltd